مقالات

طراحی داخلی منزل بر اساس اقلیم های که در ایران وجود دارد

طراحی داخلی منزل بر اساس اقلیم های که در ایران وجود دارد

اقلیم معتدل و مرطوب (ساحل جنوبی دریای خزر): این نوع اقلیم دارای بارندگی شدید و رطوبت بالاست معماری خانه های آنها با فاصله از همدیگر بیشتر دارای کرسی چینی بدون زیر زمین و استفاده بیشتر از متریال چوب و متریال هایی که ظرفیت گرمایی کمتری برخوردار است . طراحی داخلی منزل در این نوع اقلیم بیشتر باید از متریال هایی استفاده شود که ذخیره کردن گرما در آن وجود نداشته باشد و از مصالحی که بیشتر سبک می باشند زیرا وقتی درجه هوا در روز کم است ذخیره کردن آن اهمیتی ندارد و باید طوری باشد که تهویه هوا وجود داشته باشد . برای اینکه شرایط اقلیمی خودش را در این منطقه داشته باشد بهتر است بیشتر از متریال چوب استفاده شود البته باید توجه کرد نوع مبلمان و پارکت ها باید از جنس های محکم انتخاب شوند زیرا به علت رطوبت آن منطقه باعث حشره افتادن در چوب میشود و نوع پرده ها برای راحت پیدا کردن جریان هوا نباید ضخیم باشند.

اقلیم گرم و خشک( مناطق کویری ایران) : این اقلیم دارای شب های سرد و روزهای گرم می باشد. بارندگی کمتر و میزان تبخیر آب زیاد است . خانه ها در مناطق گرم و خشک بیشتر از متریال های با ظرفیت گرمایی زیاد ساخته میشود و خانه ها چسبیده به همدیگر و بیشتر خانه ها داری گودال باغچه و حوض می باشند و خانه ها دارای سایبان و ایوان می باشند . برای طراحی داخل منزل در مناطق گرم و خشک باید از پنجره هایی عریض و دارای سایبان استفاده شود و بیشتر از رنگ های روشن و دکوراسیون روشن استفاده شود. کف ها بهتراست از متریال سنگ و چوب وبرای تزینات داخلی و حفظ اقلیم گرم و خشک از آب نما و گلدان با گیاهان سبز استفاده کرد.

اقلیم سرد و کوهستانی: این اقلیم بیشتر در مناطق نواحی زاگرس و نواحی مرکزی ایران است با سرمای شدید زمستان و هوای معتدل تابستان می باشد. میزان بارندگی زیاد و اختلاف شب و روز هم بسیار زیاد است معماری در نوع اقلیم خانه ها همگی چسبیده به هم و بیشتر از متریال سنگ یا چوب با کرسی چینی سنگی می باشد . برای طراحی داخلی در این نوع مناطق بهتر است از متریال هایی که مقاومت حرارتی مصالح را زیاد کند و عایق حرارتی باشد استفاده شود و بیشتر از رنگ های تیره در طراحی داخلی منزل اجرا شود.

اقلیم گرم و مرطوب: این اقلیم بیشتر در امتداد دریای خزر و دریای عمان با گرما و رطوبت زیاد و میزان بارندگی بسیار پایین همراه است که در زمستان هوای معتدلی دارد . در این نوع اقلیم استفاده از مصالح با ظرفیت حرارتی کم ، خانه ها دارای سایبان و ایوان های بلند و پنجره های زیاد ساخته میشود . برای طراحی داخلی این نوع مناطق بهتر است از رنگ های روشن و پرده های نازک در پنجره ها استفاده شود . معمولا در این مناطق کابینت آشپزخانه ها به صورت باز ساخته نشود که می تواند برای جلوگیری از گرما و رطوبت از آشپزخانه به محل نشیمن از پارتیشن های پیش ساخته استفاده شود و برای کف بهتر از متریال های سنگ استفاده شود .

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.